Menu
Mapa webu RSS
ObecBrestovany
Obec Brestovany
Obec Brestovany
ObecBrestovany

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Identifikácia verejného obstarávateľa

Obec Brestovany je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Názov / obchodné meno: Obec Brestovany
Sídlo: Obecný úrad Brestovany, J. Nižňanského 6, 919 27 Brestovany
Číslo účtu: (IBAN) IBAN: SK42 5600 0000 0010 0110 5001
IČO: 312312
DIČ: 2021133675
IČ DPH:  -
Štatutárny zástupca: Ing. Ondrej Kuhajda
e-mail: oubrestovany@westcom.sk
telefón: +42133 5596123
fax:  -
web: www.brestovany.sk
Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať.
Národná kultúrna pamiatka
hore