Menu
Mapa webu RSS
ObecBrestovany
Obec Brestovany
Obec Brestovany
ObecBrestovany

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Osvedčovanie podpisov na listinách

Ovedčovanie podpisov na listinách:

Potrebné doklady:

platný doklad totožnosti - občiansky preukaz (prípadne cestovný pas) u cudzincov povolenie na pobyt

Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obecného úradu, je možné osvedčenie vykonať i mimo úradnej miestnosti. V tomto prípade je potrebné si vopred dohodnúť komkrétne podmienky a termín na obecnom úrade.

Osvedečnie podpisu nie je možné vykonať: 

- na základe "Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu" vydanej Policajným zborom, pretože to nie je verejná listina, určená na právny úkon osvedčovania podpisu,

- na listine, ktorá sa má použiť v cudzine,

- na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku

Osvedčovanie podpisu na listine so vzťahom k cudzine  a na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku vykonáva výlučne notár.

Poplatok: 2,00 €/1 podpis - platí sa v hotovosti do pokladnice obecného úradu

 

Osvedčovanie listín:

Potrebné doklady:

- originál osvedčovacej listiny,

- platný doklad totožnosti - občiansky preukaz (prípadne cestovný pas) u cudzincov povolenie na pobyt,

- fotokópia osvedčovacej listiny

Osvedčenie listiny nie je možné vykonať:

- ide o listinu, ktorá sa má použiť v cudzine (také overenie vykonáva notár)

- je listina napísaná v inom, ako štátnom jazyku (takéto overenie vykonáva notár), nevzťahuje sa na listiny napísané v českom jazyku,

- ide o kópie preukazov (občianske, vojenské, služobné a obdobné preukazy),

- geometrický plán, výpis z katastra nehnuteľností, geometrické mapy a pod.,

- sa odpis listiny, alebo je kópia nezhoduje s predloženým originálom.

Poplatok:

v slovenskom jazyku 2,00 €/1 strana - platí sa v hotovosti do pokladnice obecného úradu,

- v českom jazyku 3,00 €/ 1 strana 

Tlačivá: 

čestné vyhlásenie:

cestne_vyhlasenie (5).doc (28.5 kB)

 

splnomocnenie:

splnomocnenie.pdf (39.64 kB)

 

 

 

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať.
Národná kultúrna pamiatka
hore