Brestovany

Obecný úrad Brestovany J. Nižnanského 6. 919 27 Brestovany tel.: +42133 5596123, +42133 5596153, +42133 5348701 Úradné hodiny: PONDELOK 8,00 - 12,00 12,30 - 16,00 UTOROK 8,00 - 12,00 12,30 - 16,00 STREDA 8,00 - 12,00 12,30 - 17,00 ŠTVRTOK 8,00 - 12,00 12,30 - 17,00 PIATOK 8,00 - 12,00 12,30 - 14,00
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kalendár
Telekomunikačné službyDobrovoľný hasičský zbor
Vitajte v Brestovanoch!

Názov obce Brestovany sa pravdepodobne odvodil od toho, že v okolí obce rástli rôzne druhy drevín, pričom z nich bol najvzácnejší brest, s ktorým sa spodobuje aj názov Brestovany.

Medzi mnohými okolitými obcami sa podľa dávnejších svedectiev v historických

dokumentoch spomínajú Brestovany ako villa Bristem. Až v 16. storočí sa začína objavovať domáca podoba názvu Brestovian (na obecnej pečati zo 16.-17. storočia bol názov Brestoan Maior). Avšak okolo roku 1900, v čase vrcholiacej maďarizácie na našom území, sa vtedajšia štátna uhorská administratíva ešte zo všetkých síl usilovala, aby namiesto slovenského názvu Brestovany sa obec volala po maďarsky Alsó a Felsó Szil (čiže Dolné a Hroné Brestovany).

Prvá písomná zmienka o existencii Brestovian je v Zoborskej listine z roku 1113, kde sa uvádzajú Veľké Brestovany ako Bristem, Malé Brestovany ako Sile. Z listinných dokladov je známe, že od roku 1280 boli Brestovany poddanskou dedinou - dedičným majetkom mesta Trnavy, keď trnavský richtár Jensel požiadal Kráľa Ladislava IV. o pridelenie obce Brestovany Trnave, ktorá sa v roku 1238 stala prvým slovenským kráľovským mestom.

V roku 1241 Trnavu spustošili Tatári. Ničili aj poddanské obce, preto tu mnohí Brestovančania nachádzali útočisko za trnavskými hradbami.

Začiatkom roku 1271 vpadlo silné české vojsko do Uhorska z juhozápadu a dobyli Trnavu ajej okolie. V 13. storočí pokračovali v okolí nepokoje, vojny a výboje, no na druhej strane vzrástol v 13. a 14. storočí hospodársky rozvoj Trnavy a jej okolia. Brestovany s celým okolím sa nevyhli ani vpádom turkov, ktorí v roku 1533 vyplienili a vypálili, a nie naposledy, nielen Brestovany, ale aj Lovčice a Zavar. V roku 1767 bola v obci postavená kaplnka k úcte sv. Martina a v roku 1778 ku kaplnke pribudol novopostavený kostol sv. Jána Krstiteľa. V rokoch 1811 a 1818 zažili obyvatelia Veľkých Brestovian veľkú pohromu, keď v dedine vypukli obrovské požiare. Vtedy takmer celá dedina vyhorela.

Malé Brestovany už v stredoveku patrili striedavo viacerým neznámym zemepánom. V roku 1824 vyženil Malé Brestovany s kontesou Eleonórou poľský gróf Jozef Saryusz Zamoyski, ktorý asi o dva roky postavil v obci kaštiel na vŕšku oproti majeru. V roku 1948 panstvo zaniklo a v kaštieli potom umiestnili základnú školu, ktorá bola v roku 2000

zrekonštruovaná. Z historických pamätihodností sa v obci Brestovany zachovala baroková kaplnka z roku 1767, barokový kostol z roku 1772, fara asi z konca 18. storočia, klasicistický kaštiel z roku 1826 s parkom, niekoľko barokových náhrobníkov s pietami z konca 18. a začiatku 19. storočia.

Medzi aktívne organizácie v obci patrí Poľovnícke združenie, Dobrovoľný hasičský zbor, Obecný športový klub a Základná organizácia zväzu chovateľov poštových holubov. Na rôznych spoločenských podujatiach vystupuje Spevácky súbor sv. Damiána. Ďaľším zborom v obci je Chrámový zbor Jána Cikkera, ktorého repertoár tvoria ako piesne sakrálne , tak aj svetské a ľudové. Z Brestovian okrem iných známych osobností pochádzal i novinár, publicista, spisovateľ Jožo Nižnánsky (1903-1976).

Termíny

Štát

Slovensko

Kraj

Trnavský kraj

Okres

Trnava

Región

Dolné Považie

N. výška

136 m n. m.

Súradnice

48°22′53″S 17°41′04″V

Rozloha

16,37 km²
(1 637 ha)

Obyvateľstvo

2 551

Zápisnice OZ
Brestovanské Novinky
INZERCIA
Info pre občanov
Komunálny odpad
 
 
29. 8. 2015
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky